บริษัทโค้ทติ้ง แอนด์ ไลน์นิ่ง จำกัด
เลขที่ 77/513 หมู่ 12 ถนนรามอินทรา
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Coating & Lining Co.,Ltd.
77/513 M.12 Ramindra Road,
Ladprao,Bangkok 10230


โทรศัพท+66-2578-4483,+66-2578-4820 
Mobile : +66(0)81-344-0860, +66(0)81-850-3914 Fax: +66-2907-1074
e-mail address 
kumroncoating@hotmail.com
Map: 
Click for full scale
       www.coating-lining.com